Roklubbens historie

Rungsted Roklub er stiftet 5. november 1938:

“Det var Damerne på Rungsted Central med Fru Asta Tingrupp i Spidsen, der fil ideen til Dannelsen af Rungsted Roklub. Det var også Fru Tingrupp, der gik til Redaktør Fr. Nielsen, for at faa ham interesseret i Sagen. Resultatet blev et orienterende Møde paa Rungsted Badehotel, hvor Formanden for Damernes Roklub, Frk. Johanne Fornæs fortalte om en Roklubs Tilblivelse og Liv. “
“Den stiftende Generalforsamling blev afholdt paa Rungsted Badehotel den 5. November 1938, og i Løbet af Vinteren arbejdede man med forskellige Planer vedrørende Opførelse af Baadehus. De fornødne midler blev fremskaffet ved et Banklaan paa kr. 3000.- , for hvilket Hørsholm Kommune stod som Garant. For diss penge opførte man på Fisker Ole Nielsens Grund det saakaldte “Penalhus”, og saa kunde der endda blive Raad til at anskaffe Baaden “Sus”.
Fra jubilæumsskriftet 1948

Læs mere om Roklubbens historie:

Du kan også online se publikationerne:

Klubblade indtil 1976-2013 findes på Lokalhistorisk Arkiv i Hørsholm.