Om klubhuset

Pladsen blev snart for trang, og saa opstod tanken om et virkelig klubhus. Den første Bestyrelse stod overfor en betydningsfuld og vanskelig Opgave, men der var Interesse og Tro paa Sagen, og i Efteraaret 1941 paabegyndtes Arbejdet ….
Fra Jubilæumsskriftet 1948

Det gamle klubhus fra 1942 blev udvidet i 1953 og “hang sammen” til der blev bygget det nuværende. Det blev indviet 15. juni 1991. Ombygningen med motionsrum skete i 2012.

Der er tekst på billederne, når du klikker eller ser slideshow:

Læs mere om Roklubbens historie: